Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) gaat het – naast de financiële prestaties van een bedrijf – vooral om de economische en sociale effecten op de omgeving. Denk bijvoorbeeld aan werkgelegenheid, investeringen in infrastructuur, uitbesteding, sponsoring en zorg voor het milieu. Ook A&M Infra maakt werk van maatschappelijke betrokkenheid en zet zich op diverse manieren in voor mens en milieu.

 

MVO-zelfscan

Steeds meer opdrachtgevers vragen aan bouw- en infrabedrijven of en wat ze aan MVO doen. Via een MVO-zelfscan hebben we een rapport gemaakt over onze inzet op het gebied van duurzaamheid. Dit rapport hebben we opgesteld in samenwerking met Bouwend Nederland, de organisatie waar we ook lid van zijn. Hiermee kunnen we u duidelijk laten zien hoe MVO bij ons leeft en stevig binnen ons bedrijf is verankerd. U kunt het rapport downloaden via onderstaande link.

[MVO rapportage] MVO-zelfscan-extern-2015-06-08_16-01-07.pdf

 

CO2-footprint

Bij A&M Infra maken we gebruik van de Milieubarometer om een CO2-footprint van ons bedrijf te krijgen. De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen die de milieubelasting van het bedrijf inzichtelijk maken. De uitkomsten voor A&M Infra zijn vastgelegd in een rapport. U kunt het rapport met onze CO2-footprint downloaden via onderstaande link. Daarnaast hebben we onszelf ten doel gesteld om onze CO2-uitstoot tot een minimum te beperken. Met de Milieubarometer houden we daar het hele jaar door toezicht op. Enkele voorbeelden die we binnen het bedrijf al hebben ingevoerd hebben om dit doel te bereiken:

  • Werkbussen voorzien van EcoDrive, waardoor ze ‘economischer’ gaan rijden en de CO2-uitstoot wordt teruggebracht.
  • Registratiesysteem aangebracht op dieseltank aan bedrijfshal, zodat we alle getankte liters diesel kunnen registreren per werkbus en per werkmaterieel stuk (trilplaat etc.)

Inzicht

A&M Infra heeft haar eigen energieverbruik omgerekend naar CO2-emissies en op die manier inzicht verkregen in haar CO2-uitstoot per energiestroom. Op basis van de CO2-footprint heeft A&M Infra effectieve doelstellingen opgesteld. In 2018 is A&M Infra begonnen om deze uitstoot in kaart te brengen. De footprint wordt elk half jaar opnieuw berekend en zowel intern als extern gecommuniceerd. Voor meer informatie wordt verwezen naar de CO2-footprint.

Reductie

Op basis van de CO2-footprint heeft A&M Infra reductiedoelstellingen opgesteld om haar CO2-uitstoot effectief te reduceren. Er zijn verschillende reductiemaatregelen opgesteld om deze doelstelling te behalen. Deze worden ieder half jaar beoordeeld op hun effectiviteit. Voor meer informatie wordt verwezen naar de CO2-reductiedoelstellingen.

Communicatie

Ieder half jaar publiceert A&M Infra haar energie-reductiebeleid met betrekking tot inzicht, reductie en de participatie aan een initiatief. Voor meer informatie wordt verwezen naar het CO2-communicatieplan.

Participatie

A&M infra neemt actief deel aan initiatieven rond CO2-reductie in de sector en daarbuiten.

Duurzame Leverancier

Een van die initiatieven waar A&M Infra aan deelneemt is Duurzame Leverancier. Dit is een merk en platform van en voor organisaties die investeren in Duurzaamheid, een duurzame bedrijfsvoering en circulaire economie. Het initiatief is in 2010 opgericht door Antea Group, Sweco, Movares, Strukton en ondersteund door de Provincie Utrecht.
Bekijk het profiel van A&M Infra op www.duurzameleverancier.nl

Wij vinden het belangrijk ons steentje bij te dragen aan de doelstelling om de CO2 uitstoot te reduceren. Voor het behalen van het certificaat zullen wij periodiek documenten publiceren op onze website.

Naast de eigen website worden er ook documenten gepubliceerd op de SKAO website, www.skao.nl

Hieronder ziet u ons certificaaat en een aantal documenten uit ons CO2 prestatieladder portfolio. 

Doelstellingen CO2 reductie 2019 (definitief 4-6-2019).pdf

Keteniniatief.pdf

Emissie rapportage A&M Infra.pdf   

Energiemanagement actieplan.pdf

             

Sponsoring

Om ook op andere wijze een steentje aan de maatschappij bij te dragen sponsoren we de volgende instellingen en verenigingen:

Voetbalvereniging The White Boys
Voetbalvereniging Waspik
Tennisvereniging Waesbeeck Waspik
Club van 250 Rocky Pulling team
Vogelvereniging Vogellust Waspik  
Stratenloop Waspik  
BijlageGrootte
PDF icon MVO-zelfscan-extern-2015-06-08_16-01-07.pdf121.9 KB
PDF icon Doelstellingen CO2 reductie 2019 (definitief 4-6-2019).pdf450.13 KB
PDF icon Keteniniatief.pdf4.9 MB
PDF icon Emissie rapportage A&M Infra.pdf2.97 MB
PDF icon Energiemanagement actieplan.pdf3.69 MB