Eerste Zeine

In opdracht van de Gemeente Waalwijk gaan wij het werk "Eerste Zeine" te Waalwijk uitvoeren.

Werkzaamheden: 

- Het verrichten van opbreekwerkzaamheden

- Het verrichten van grondwerkzaamheden

- Het verrichten van rioleringswerkzaamheden

- Het verrichten van verhardingswerkzaamheden, elementen verhardingen

- Het verrichten van bebordingswerkzaamheden

- Het verrichten van groenwerkzaamheden

Bijzondere werkzaamheden:

- Leveren en plaatsen spindelafsluiter

- Leveren en aanbrengen blokkenmat 

- Aanpassen bestaande beschoeiing