Eerste Zeine

In opdracht van de Gemeente Waalwijk gaan wij het werk "Eerste Zeine" te Waalwijk uitvoeren.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- Het verrichten van opbreekwerkzaamheden;

- Het verrichten van grondwerkzaamheden;

- Het verrichten van rioleringswerkzaamheden;

- Het verrichten van verhardingswerkzaamheden, elementen verhardingen;

- Het verrichten van bebordingswerkzaamheden;

- Het verrichten van groenwerkzaamheden;

- Overige bijkomende zaken