Groot onderhoud 2016-2017 Gemeente Zundert

Opdrachtgever: Gemeente Zundert

Project: "Groot onderhoud 2016-2017"

Werkzaamheden: 

- Het verrichten van opbreekwerkzaamheden

- Het verrichten van grondwerkzaamheden

- Het verrichten van rioleringswerkzaamheden

- Het verrichten van verhardingswerkzaamheden, elementen verhardingen

- Het verrichten van bebordingswerkzaamheden

- Het verrichten van groenwerkzaamheden

Bijzondere werkzaamheden:

- Leveren en plaatsen spindelafsluiter

- Leveren en aanbrengen blokkenmat 

- Aanpassen bestaande beschoeiing