Kloosterstraat - fietsstraat

In opdracht van de gemeente Loon op Zand her-inrichten we de Kloosterstraat te Loon op Zand als een fietsstraat. 

Dit houd in dat de weg nog altijd bereikbaar blijft voor auto's maar ze hier te gast zijn. 

Werkzaamheden:

- verwijderen elementen verhardingen

- verwijderen asfaltverharding

- grondwerk

- aanbrengen elementen verhardingen

- aanbrengen asfaltverharding

- verplaatsen lichtmasten

- verplaatsen straatmeubilair