Woon rijp maken Mollenburg fase 1

In opdracht van de gemeente Gorinchem gaan we het project "WRM Mollenburg fase 1" uitvoeren.

Het werk bestaat in hoodfzaak uit:

- Opbreken van verhardingen;

- Verrichten van grondwerkzaamheden;

- Het leveren en aanbrengen van riolering;

- Het leveren en aanbrengen van verhardingen;

- Het verrichten van overige werkzaamheden.