Woonrijp deelgebied 15-2 noord, fase 9b en 9c

In opdracht van de gemeente Gorinchem maken we het deelgebeid 15-2 woonrijp.

Het betreft de straten Hinderdam en Laag Dalemseweg.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

  1. het verwijderen van elementenverhardingen en asfaltverhardingen;

  2. het verrichten van grondwerk;

  3. aanbrengen huis- en kolkaansluitleidingen;

  4. aanbrengen van kolken;

  5. het op hoogte stellen van putafdekkingen;

  6. het aanbrengen van fundering;

  7. het aanbrengen van opsluitingen;

  8. het aanbrengen van elementenverhardingen;

  9. het verrichten van bijkomende en bijbehorende werkzaamheden.

Deze werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd nadat de woningen opgeleverd worden.

Het werk duurt t/m december 2018.

Voor meer informatie en planning werkzaamheden verwijs ik naar de webiste van de Gemeente Gorinchem.