Woonrijp maken Boschkens fase 4A

In opdracht van de gemeente Goirle gaan wij het woonrijp maken verzorgen in de straten Vuurvlinder en Boschrand te Goirle (Boschkens fase 4A).

Het werk is verdeeld in drie fases.

In de eerste fase brengen we de trottoirs en parkeervakken aan in deelgebied I

In de tweede fase brengen we de trottoirs en parkeervakken aan in deelgebied II

In fase 3 brengen we de trottoirs en parkeervakken aan in deelgebied III waarna aansluitend de rijbanen aangebracht worden als de bouw van de nieuwe woningen volledig gereed is.

De volgende werkzaamheden zullen uitgevoerd worden:

- Verwijderen kantopsluitingen en elementenverhardingen ;

-Verwijderen en afvoeren asfaltverharding ca 4000m2.

- Grondwerk ca 2000m3;

- Aanbrengen kolken inclusief aansluitingen ca 60 stuks;

- Aanbrengen kantopsluitingen ca 3000m1

- Aanbrengen elementenverhardingen van straatbakstenen rijbaan ca 4000m2 ;

- Aanbrengen elementenverhardingen van straatbakstenen trottoirs en parkeervakken ca       3000m2;

- Groenwerkzaamheden zoals afwerken en inzaaien bermen;

- Leveren en aanbrengen divers straatmeubilair.

 

In de bijlage is de globale planning van de werkzaamheden te vinden.