Woonrijp maken fase 1b Geerpark

Opdrachtgever: Gemeente Heusden

Project: "Geerpark Vlijmen"

Werkzaamheden: 

- Inrichten werkterrein en projectaccomodatie 

- Opbreken kantopsluitingen (banden)

- Opbreken elementenverhardingen

- Grondwerkzaamheden

- Aanbrengen kantopsluitingen (banden)

- Aanbrengen elementenverhardingen

- Voorbereidende werkzaamheden groenvoorzieningen

- Toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen