Woonrijp maken Noordelijke Eilanden Fase 2

Opdrachtgever: Gemeente Gornichem

Project: " Woonrijp maken Noordelijke Eilanden Fase 2"

Werkzaamheden: 

- Verwijderen van elementenverhardingen en asfaltverhardingen

- Grondwerkzaamheden

- Aanbrengen huis- en kolkaansluitleidingen

- Aanbrengen van kolken

- Op hoogte stellen van putafdekkingen

- Aanbrengen funderingen

- Aanbrengen kantopsluitingen (banden)

- Aanbrengen elementenverhardingen

- Groenwerkzaamheden